INFRAP Łukasz Klebus

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 11, 15-333 Białystok
NIP: 5422761793, REGON: 360428331
email: lukasz.klebus@gmail.com

W ofercie firmy:


Projektowanie:

-> dróg publicznych

-> ulic

-> dróg wewnętrznych

-> parkingów

-> chodników

-> ścieżek rowerowych

-> zjazdów

-> przepustów

-> ogrodzeń

-> konstrukcji nawierzchni

-> sieci uzbrojenia terenu


Inżynieria ruchu drogowego:

-> stałe organizacje ruchu

-> czasowe organizacje ruchu

-> sygnalizacje ruchu wahadłowego

-> schematy powtarzalne organizacji ruchu


Dokumentacje:

-> koncepcje projektowe

-> projekty budowlane

-> materiały do decyzji ZRID

-> materiały do zgłoszenia robót budowlanych

-> projekty wykonawcze

-> projekty powykonawcze

-> programy funkcjonalno-użytkowe

-> specyfikacje istotnych warunków zamówienia

-> operaty wodno-prawne


Nadzór:

-> inwestorski

-> autorski


Materiały przetargowe:

-> przedmiary robót

-> kosztorysy inwestorskie

-> kosztorysy ofertowe

-> specyfikacje techniczne


Wnioski:

-> o lokalizacja zjazdu

-> o czasowe zajęcie pasa drogowego

-> o stałe zajęcie pasa drogowego

-> o wycinkę drzew oraz krzewów


Oraz:

-> doradztwo techniczne

-> harmonogramy

-> inwentaryzacje

-> numeryczne modele terenu (.dtm)

-> wizualizacje 3d